حسابان وب

مصوبه اصلاح نحوه دریافت اخذ عوارض در مناطق آزاد ابلاغ شد.

0 651

حصین حاسب

معاون اول رییس‌جمهور سه مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی اخذ عوارض و تعیین حد نصاب معاملات در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.


به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اضافه شدن متون به عنوان مواد ۵ تا ۷ به آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که بر اساس آن سه ماده واحده با اصلاحاتی به آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اضافه می شود را برای اجرا ابلاغ کرد.

این مصوبه نحوه دریافت عوارض توسط سازمان های مندرج در این آیین نامه از شرکت های ارائه دهنده خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکار را تعیین و تکلیف می کند.

معاون اول رییس جمهور این مقرره را که در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۵.۲۷ هیات وزیران تصویب و با شماره ۶۷۱۶۷ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۴ به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

پندار سیستم

همچنین معاون اول رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی که بر اساس آن با توجه به تقسیم بندی معمالات در سه بخش معمالات کوچک، متوسط و عمده، حد نصاب این معاملات را مشخص می کند را با شماره ۶۷۱۶۸ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۴ به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

این مقرره در جلسه مورخ .۰۵.۲۷ ۱۳۹۵ به تصویب هیات وزیران تصویب رسیده بود.

همچنین جهانگیری تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که بر اساس آن علاوه بر تغییرات در عبارات و کلمات، اصلاحاتی درباره نحوه دریافت عوارض صدور مجوز ساخت و ساز و پروانه پایان کار تصمیم گیری شده است را با شماره ۶۷۳۲۳ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۶ به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

به گزارش سامانه ملی قوانین و مقررات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۶ به تصویب هیات وزیران رسید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.