حسابان وب

کارمندان چقدر مالیات دادند؟

0 441

حسابداراپ

۱۱.۶درصد  از مالیات بر درآمدها مربوط به مالیات بر حقوق است که بنا به قانون بودجه سال جاری، رقمی معادل ۸۹ هزار و ۳۲ میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی را در بر می گیرد. اما در دو ماه ابتدایی سال جاری چه میزان از این درآمدها محقق شده است؟


فینتو

به گزارش اقتصاد آنلاین، بنا به قانون بودجه سال جاری در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری کارمندان بخش عمومی و خصوصی باید به ترتیب هفت هزارو ۴۵۵ و هفت هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال مالیات پرداخت می کردند.

آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان از آن دارد که میزان تحقق مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی هفت هزار و ۶۰۷ و شش هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال بوده که مقایسه این آمار با ارقام مصوب نشان از آن دارد که کارمندان بخش عمومی بیشتر از رقم مصوب دوماهه وکارمندان بخش دولتی کمتر از رقم مصوب مالیات دادند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.