نرم افزارحسابداری صدگان

ملاک حقوق ‌بازنشستگی

0 640

حسابداراپ

پس از طرح زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تغییر مبنای مـحـاسبـه حـقـوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد امکان ‌محاسبه ‌مستمری‌ بازنشستگان تأمین‌ اجتماعی‌ براساس ۵سال‌ آخر خدمت وجود ندارد.


پندار سیستم

به گزارش همشهری، محمدحسن زدا با تأكيد بر اينكه به‌هيچ عنوان محاسبه ميزان مستمري از ۲سال آخر خدمت به ۵سال تغيير نخواهد كرد و اين سازمان در اين زمينه اجازه قانونگذاري جديد ندارد، به خبرگزاري خانه ملت گفت:«در تبصره ماده۷۷ قانون تأمين اجتماعي به صراحت اعلام شده كه مبناي حقوق مستمري در زمان بازنشستگي ۲سال آخر خدمت است. به اين قانون ايراداتي وارد است اما براي رفع ايرادات بايد سيستم امتيازدهي ايجاد شود تا از روز اول كاري فرد شاغل آگاه باشد كه حقوق و حق پرداختي در ‌ماه اول استخدام در تعيين ميزان مستمري بازنشستگي تأثير خواهدداشت.» وي با بيان اينكه اين موضوع را يكباره نمي‌توان اجرايي كرد، افزود:« براي كاهش غيرمتعارف حقوق در ۲سال آخر خدمت نيز بايد فكر اساسي كرد، زيرا ممكن است فردي ۲۸سال سقف حقوق را دريافت كرده باشد؛ اما بر اثر اتفاقاتي حقوقش در ۲سال آخر كاهش پيدا كند، پس اين ايرادات بايد رفع شود.»

۸هزار ميليارد تومان هزينه همسان‌سازي
همسان‌سازي حقوق آرزوي ۸ساله بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي است كه به دلايل مختلف هنوز انجام نشده و همين موضوع مورد اعتراض بازنشستگان تأمين اجتماعي است و آن را نوعي تبعيض بين خود و بازنشستگان ساير صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌دانند.

معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي درباره علت اجرايي‌نشدن طرح همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي هم گفت: يك گروه در سال۸۸ مشمول همسان‌سازي حقوق بازنشستگان از سوي سازمان تأمين اجتماعي شدند و براي همان گروه هم اكنون نيز اجرا مي‌شود. البته قرار بود ۲هزار و ۵۰۰ميليارد تومان از محل فروش سهام مخابرات به سازمان تأمين اجتماعي براي اجراي همسان‌سازي تعلق بگيرد، ولي متأسفانه از اين ميزان تنها ۹۲۰ميليارد تومان اختصاص پيدا كرد. بنابراين تاكنون اجراي همسان‌سازي براي همان گروه از همان سال(۸۸)، ۸هزار ميليارد تومان براي سازمان هزينه داشته است. به‌گفته او در ماده۲۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آمده كه در بودجه اگر رديفي براي تأمين اجتماعي درنظرگرفته نشده باشد، اين سازمان حق انجام اقدام خاصي را ندارد.

تغيير منتفي است
بهمن۹۴ نيز برخي رسانه‌ها از احتمال تعيين حقوق بازنشستگي براساس حقوق ۵سال آخر خدمت خبر دادند كه معاون حقوقي و امور مجلس تأمين اجتماعي اعلام كرد كه چنين موضوعي در احكام برنامه ۵ساله ششم توسعه كشور مطرح نيست و اساساً چنين موضوعي صحت ندارد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.