حسابان وب

مشوق‌هاي مالياتي براي مجامع حرفه‌اي، احزاب و تشکل‌هاي غير دولتي و هيات‌هاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني

0 556
محل تبلیغ شما

براساس اصلاحيه اخير قانون ماليات‌هاي مستقيم، که از ابتداي سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا مي‌باشد، معافيت مالياتي در موارد ذيل از طريق محاسبه ماليات به نرخ صفر اعمال خواهد شد:

پندار سیستم•کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه‌اي، احزاب و انجمنها و تشکل‌هاي غير دولتي که داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي‌شود.
•موقوفات و کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي انجمن‌ها و هيات‌هاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين درآمدها و عايدي‌هاي حاصل از آنها، مشروط بر اين‌که رسميت آنها به تصويب وزارت کشور برسد.
شرايط اعمال ماليات به نرخ صفر
الف- موديان براي فعاليت خود، داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند.
ب- موديان مي‌بايست اظهارنامه مالياتي، شامل ترازنامه وحساب سود و زيان، دفاتر قانوني و اسناد و مدارك حسابداري خود را در مواعد مقرر قانوني به سازمان امور مالياتي کشور تسليم نمايند.
ج- مودي درآمدهاي خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالياتي کشور ابراز نمايد زيرا ماليات با نرخ صفر صرفاً شامل درآمد ابرازي، به جز درآمدهاي کتمان شده مي‌باشد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.