نرم افزارحسابداری صدگان

برای حسابرسی،الزاما بازرس هم باشید

0 5,906

حسابداراپ

لزوم دارا بودن سمت بازرس قانونی جهت انجام حسابرسی شرکتهای سهامی بنا به آیین نامه اجرایی هیات های انتظامی جامعه حسابداران رسمی تشریح شد.


 مطابق با بند ۹۵ آیین نامه اجرایی هیت های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده ۴۱ اساسنامه اصلاحی مورخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۰، ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۸۳۳۲۸ مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به جامعه حسابداران رسمی ایران، پذیرش سمت حسابرسی بدون سمت بازرسی در شرکتهای سهامی در سال مربوط به عنوان تخلفات و تنبیه های انظباطی آیین نامه مزبور تلقی شده است.

از این رو شرکتهای سهامی که نیاز به انجام خدمات حسابرسی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی دارندلازم است تمهیدات لازم در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی را انجام دهند.

پندار سیستم

شایان ذکر است مطابق با اطلاعیه جامعه حسابداران رسمی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ :

۱ – در صورتیکه تاریخ تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سهامی در خصوص انتخاب بازرس قانونی قبل از تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ باشد، مشمول موارد مندرج در ردیف‌های ۹۵ و ۹۸ جدول تنبیهات انضباطی پیوست آئین‌نامه اجرایی نخواهد بود.

۲- پذیرش سمت حسابرس بدون پذیرش سمت بازرس در شرکت‌های سهامی صرفاً در سال مربوطه مورد داشته و انجام حسابرسی سنوات قبل بدون پذیرش سمت بازرس، ایراد ندارد. (ردیف ۹۵ جدول تنبیهات انضباطی)محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.