حسابان وب

استفاده از ۲ حسابرس مستقل برای یک سال مالی

0 491

حسابداراپ

در شرایط استفاده از ۲ حسابرس مستقل برای یک سال مالی، حسابرس دوم، در صورت اطلاع، باید از پذیرش کار خودداری کند.

فینتو


براساس تصمیم کارگروه فنی و استانداردهای جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران مقرر شد در وضعیتی که انجام حسابرسی مستقل یک واحد مورد رسیدگی برای یک سال مالی، ارکان مختلف، در مقاطع زمانی متفاوت، از دو حسابرس مستقل استفاده کنند، مقرر شد حسابرس دوم در صورت اطلاع از موضوع، از پذیرش کار خودداری نماید.

گفتنی است مواردی که توسط محاکم قضایی ارجاع می‌شود و یا خدمات درخواستی حسابرسی خاص و ویژه باشد استثنا به شمار می‌رود.

منبع:جامعه حسابداران رسمیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.