نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون تجارت:مقصود از فاصله تاریخ نشر آگهی تا برگزاری مجمع عمومی

0 1,390

حسابداراپ

 آیا در احتساب فاصله تاریخ نشر آگهی تا برگزاری مجمع عمومی، فاصله بین این دو تاریخ ملاک عمل است یا اینکه تاریخ انتشار آگهی و برگزاری مجمع نیز باید داخل در محاسبه باشد؟


پاسخ:

پندار سیستم

ماده ۳ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) صراحتاً از فاصله بین تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی سخن به میان آورده و کلمه «بین» مفید احتساب فاصله میان دو تاریخ است.

مقررات مشابه لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ درخصوص شرکت های سهامی نیز با قید کلمه «بین»همین ملاک را مدنظر قرار داده است. ماده ۹۸ این قانون مقرر داشته:«فاصله بین نشر دعوت نامه    مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.»

 منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.