نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون تجارت:اختیار شخص حقوقی عضو هیات مدیره در عزل نماینده خود

0 890

حسابداراپ

 آیا یک شخص حقوقی عضو شرکت تعاونی که به سمت هیات مدیره انتخاب گردیده، می تواند نماینده خود را عزل نماید؟ در این صورت آیا برگزاری مجمع عمومی مجدد جهت انتخابات ضروری است؟


پندار سیستم

پاسخ: شخص حقوقی عضو هیات مدیره تعاونی می تواند نماینده خود را عزل کند و فرد واجد شرایط دیگری را به جانشینی او برای شرکت در جلسات هیات مدیره و انجام وظائف مدیریت معرفی کند زیرا نماینده مذکور، منتخب مجمع عمومی نیست تا امکان عزل وی بوسیله شخص حقوقی معرفی کننده وجود نداشته باشد.

بر همین اساس دلیلی برای برگزاری مجمع عمومی مجدد جهت انتخابات نیز وجوددارد.

 منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.