حسابان وب

محاسبه مستمری بازنشستگی براساس میانگین حق بیمه پرداختی دو سال آخر

0 521
محل تبلیغ شما

محاسبه مستمری بازنشستگی براساس میانگین حق بیمه پرداختی دو سال آخر خدمت انجام می شود.


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: پدرم دارای ۲۷ سال سابقه بیمه و ۳ سال بیمه بیکاری است. و با بیمه بیکاری بازنشسته شده والان حداقل حقوق بازنشستگی را دریافت میکنه درصورتی حق بیمه استادکاری و بیشتر از حداقل حق بیمه را پرداخت کرده. آیا میشود برای افزایش حقوق بازنشستگی کاری کرد؟مثلا دوباره تا ۲ سال حق بیمه با حقوق بالا پرداخت کنه وبعد از ۲ سال با حقوق کار جدید بازنشسته بشه.

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد:  محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حق بیمه پرداختی در دو سال آخر خدمت صورت می گیرد. متاسفانه بعضی از کارفرماها حقوق واقعی کارگر را مبنای کسر حق بیمه و پرداخت آن قرار نداده و چنین اجحافاتی را در حق کارگر روا می دارند و بیمه شده و کارگر نیز پیگیر قضیه نمی شود. در صورتی که بیمه از حقوق کارگر است و نتیجه مادی آن به کارگر بر می شود. افزایش حقوق باید به تدریج و بر اساس افزایش سنوات فرد صورت بگیرد و در صورتی که افزایش دستمزد فرد ناشی از ارتقاء شغلی نبوده و در دوسال آخر بطور غیر متعارف افزایش یابد میانگین ۵ سال آخر برای محاسبه مستمری بازنشستگی ملاک قرار می گیردارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.