نرم افزارحسابداری صدگان

سهم مالیات از درآمدهای بودجه ۷۰ درصد فراتر رفت/درآمدهای مالیاتی در یک دهه گذشته چقدر بود؟

0 854

حسابداراپ

سهم مالیات از درآمدهای دولت به بیش از ۷۰ درصد رسید.


 به گزارش خبرآنلاين، بررسي ها نشان مي دهد هر چند سهم ماليات ها در درآمدهاي دولتي از ۷۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۷۰.۵ درصد در سال گذشته كاهش يافته است اما همچنان سهم ماليات ها از تامين درآمدهاي كشور در اين دوره زماني نسبت به يك دهه گذشته قابل قبول بوده است .

دولت يازدهم افزايش سهم ماليات ها از درآمدهاي دولت را در دستور كار قرار داده است . بر اين اساس افزايش سهم ماليات در تامين درآمدي از ابتداي دولت يازدهم نسبت به دوران تصدي دولت پيشين رو به افزايش گذاشت و از محدوده ۶۰ درصدي به كانال هفتاد درصدي ورود پيدا كرد .

 هر چند سهم ماليات ها در سال هاي اخير افزايشي اندك را تجربه كرده است اما بررسي ها نشان مي دهد هنوز بيش از ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي ايران ماليات نمي پردازد . دولت افزايش درآمدهاي مالياتي را در سال جاري و سال اي آينده با توجه به فراگيرتر شدن پرداخت ماليات مورد پيش بيني قرار داده است و تلاش دارد بدون افزايش پايه هاي مالياتي بتواند درآمد خود را در اين حوزه با افزايش روبرو نمايد . افزايش سهم ماليات ها به كاهش درآمدهاي نفتي ايران نيز باز مي گردد چرا كه در پي كاهش قيمت نفت در سال هاي اخير از يك سو و سخت تر شدن شرايط فروش نفت براي ايران از سوي ديگر درآمدهاي نفتي ايران تحليل رفت . ايران يكي از وابسته ترين اقتصاد ها به نفت را در سال هاي گذشته دارا بوده است .

پندار سیستم

 گزارش هاي ارائه شده از سوي سازمان امور مالياتي نشان مي دهد بهترين موديان مالياتي در كشور را حقوق بگيراني تشكيل مي‌دهند كه اتفاقا آسيب پذيرترين بخش جامعه از اين منظر محسوب مي شوند .

در دولت پيشين كمترين سهم ماليات در تامين درآمدهاي دولت به سال ۱۳۸۷ و بيشترين سهم به سال ۱۳۹۱ باز مي گردد .در  اين سال ها سهم ماليات ها از تامين درآمدهاي دولت معادل با ۶۳.۲ و ۶۹.۵ درصد بود .

 نمودار زير سهم ماليات ها از درآمدهاي دولت در يك دهه پيش را نشان مي دهد:

 


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.