حسابان وب

سازمان تامین اجتماعی حق دخالت در دیگر امور مالی شرکت ها را ندارند.

1 416
آکادمی محسن قاسمی

سازمان تامین اجتماعی دچار بیماری دولتی زدگی است و حیاط خلوت دولتی هاست. متاسفانه هرکس از هرجا مانده و رانده است را به تامین اجتماعی می برند و بدنه این سازمان غیرحرفه ای و ناکارآمد است.


محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری اتاق تهران در بررسی عملکرد تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی دچار بیماری دولتی زدگی است و حیاط خلوت دولتی هاست. متاسفانه هرکس از هرجا مانده و رانده است را به تامین اجتماعی می برند و بدنه این سازمان غیرحرفه ای و ناکارآمد است.

فینتو

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان تامین اجتماعی با تشکیک در دفاتر شرکت ها دعوای جعلی درست می کند. اگر الان صفحات نیازمندهای روزنامه ها را ورق بزنید می بینید که کسانی برای حل مشکلات ناشی از اقدامات تامین اجتماعی آگهی می دهند تا مذاکره کنند و ایرادات را برطرف کنند. دخالت تامین اجتماعی در دفاتر در حالی مطرح می شود که آن ها فقط باید تعداد بیمه و لیست کارگر را تطبیق بدهند و حق دخالت در دیگر امور مالی شرکت ها را ندارند.

مرتضوی گفت: از نظر من خدمات درمانی تامین اجتماعی نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است اما هنوز با استانداردهای بین المللی فاصله داریم و این فاصله را می توان با مدیریت درست و جلوگیری از حیف و میل منابع کم کرد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی هنوز در بخش خدمات به کسانی که عضو مصنوعی دارند یا دچار حادثه حین خدمت شده اند، خدمات نمی دهد و سهم بیمه گذار در مواردی زیاد پرداخت می شود و بیمارستان ها سرویس های لازم را به کارگران نمی دهند و این موارد باید بهبود پیدا کند. اما غیر از مسئله خدمات باید به ابعاد دیگر فعالیت تامین اجتماعی از جمله خادم بودن، سه جانبه گرایی، شیوه های رسیدگی و حقوق غیرقانونی که سازمان برای خودش قائل هست هم پرداخت. از نظر من سازمان در دیگر جنبه ها غیر از خدمات خوب عمل نکرده است.1 نظر
  1. سیاوش کسروی می گوید

    بسیار مقبول.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.