نرم افزارحسابداری صدگان

جلسه ۱۸۲/۱مورخ ۹۴/۴/۱۴(نتیجه بررسی صورت های مالی نمونه بانک ها ابلاغ شده توسط بانک مرکزی)

0 1,001

حسابداراپ

مشروح مذاکرات جلسه کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص صورت های مالی نمونه بانک ها ابلاغ شده توسط بانک مرکزی اعلام  شد.


به گزارش تازه های حسابداری این جلسه که با حضور آقایان مرتضی اسدی، علی ساره راز، عزیز عالی ور،مجتبی علی میرزائی،مصطفی دیلمی پور و ناصرمحامی برگزارشده صورت های مالی نمونه بانک ها ابلاغ شده توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد موارد عدم انطباق در گزارشات حسابرسی مشخص و اعلام گردد.

پندار سیستم

 اهم مذاکرات و تصمیمات این جلسه به شرح زیراست:

باتوجه به اینکه صورتهای مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی بعضا غیر منطبق با استانداردهای حسابداری می باشد لذا تا تعین تکلیف موضوع از طریق سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین ضوابط و اصول حسابداری و حسابرسی، موسسات عضو جامعه باید تارفع شبهات و موارد عدم انطباق با استاندارهای حسابداری ، گزارش خود را به نحوی صادر نمایند که موارد غیر منطبق با استاندارها (ازجمله سرفصل حقوق صاحبان شپرده های سرمایه گذاری در ترازنامه با عناصر مندرج در چارچوب مفاهیم نظری مغایرت دارد و نیز تفکیک صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری از صورت سود و زیان که موجب عدم انعکاس بخشی از رویدادهادر صورت سود و زیان شده است و….) به روشنی مشخص گردد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.