نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰مورخ ۹۵/۴/۶(نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان)

0 4,997

حسابداراپ

سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه ۱۵ نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان را تشریح کرد.


پندار سیستم

به گزارش تازه های حسابداری دراین بخشنامه آمده است :

درراستای تنقیح ، تجمیع و تلخیص بخشنامه و دستورهای اداری ، شفاف سازی مقررات، تسهیل در ارائه خدمات و ارتقاءامور، ایجاد وحدت رویه وهمچنین بازنگری به عمل آمده در ضوابط مربوط به نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان(عادی/جانباز) و به منظور رضایت مندی ذینفعان، توجه ادارات کل استانهاوواحدهای تابعه را به رعایت واجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید.

جهت دریافت متن کامل اینجاکلیک کنید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.