نرم افزارحسابداری صدگان

الزام حسابرسان مستقل بانک ها و موسسات اعتباری به حسابرسی براساس نمونه ابلاغی جدید بانک مرکزی

0 1,142

حسابداراپ

 حسابرسان مستقل بانک ها و موسسات اعتباری موظفند کلیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری را بر اساس نمونه ابلاغی جدید بانک مرکزی رسیدگی کنند.


در این نامه خطاب به دوازه موسسه حسابرسی، سازمان حسابرسی، و جامعه حسابداران رسمی ایران صادر شده است، مورد تاکید قرار گرفته است: نظر به این که صورتهای مالی پنجگانه که در قالب صورت های مالی نمونه ابلاغ گردیده است، تعارضی با استانداردهای حسابداری موجود ندارد بلکه دو صورت مالی جدید ارائه شده، الزام مرجع نظارتی مستند به قوانین مذکور می باشد. لذا حسابرسان مستقل بانک ها و موسسات اعتباری موظفند بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و الزامات قانونی، کلیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری را بر اساس نمونه ابلاغی جدید رسیدگی نمایند.

متن کامل نامه ۹۵.۱۱۸۳۷۸ مورخ ۱۵ تیر ۱۳۹۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به امضای عباس کمرئی و علی اکبر عابدینی خطاب به دوازه موسسه حسابرسی، سازمان حسابرسی، و جامعه حسابداران رسمی ایران به شرح زیر است:


جناب آقای سهیلی پور – مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی
جناب آقای وکیل زادیان – عضو محترم هیئت مدیره سازمان حسابرسی
جناب آقای شیرخوانی – جامعه حسابدران رسمی ایران
موسسه حسابرسی سخن حق
موسسه حسابرسی هشیار بهمند
موسسه حسابرسی فریوران
موسسه حسابرسی بیات رایان
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی دایارهیافت
موسسه حسابرسی بهمند
موسسه حسابرسی دش و همکاران
موسسه حسابرسی رهبین
موسسه حسابرسی فاطر
موسسه حسابرسی شراکت
موسسه حسابرسی سامان پندار


با سلام؛
احتراما پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵.۸۹۵۷ مورخ ۱۳۹۵.۱.۱۸، با استناد به ماده ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، جزء (۱) بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین به موجب ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۴۸۴۳۶.ت.۱۳۰۶۷۱ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴ هیئت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قالب جدید صورتهای مالی نمونه بانکها و موسسات اعتباری را ارائه نمود. صورتهای مالی مذکور با نظر داشت ضرورت همگرایی با استانداردهای بین المللی در زمینه گزارشگری مالی در صنعت بانکداری تدوین و در بهمن ماه سال گذشته به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. نظر به این که صورتهای مالی پنجگانه که در قالب صورتهای مالی نمونه ابلاغ گردیده است، تعارضی با استانداردهای حسابداری موجود ندارد بلکه دو صورت مالی جدید ارائه شده، الزام مرجع نظارتی مستند به قوانین مذکور می باشد. لذا حسابرسان مستقل بانکها و موسسات اعتباری موظفند بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و الزامات قانونی، کلیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری را بر اساس نمونه ابلاغی جدید رسیدگی نمایند.


پندار سیستم

لازم به ذکر است، برگزاری مجامع عمومی بانکها منوط به ارائه پیش نویس نهایی صورتهای مالی بانک یا موسسه اعتباری و صورتهای مالی تلفیقی گروه به انضمام پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر صورتهای مالی مطابق صورتهای مالی نمونه ابلاغی و گزارش موارد عدم انطباق با مقررات بانک مرکزی برای دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴، حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام جهت بررسی و اظهارنظر نهایی به ادارات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ و ۲ (حسب مورد) می باشد و برگزاری مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام صرفا پس از برگزاری جلسات مشترک ناظران بانک مرکزی با حسابرسان مستقل هر بانک یا موسسه اعتباری و اظهارنظر نهایی در خصوص محورهای مندرج در نامه صدرالاشاره امکان پذیر است.


مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
عباس کمرئی / علی اکبر عابدینی


جهت دریافت متن نامه فوق اینجا کلیک کنید.


به گزارش تازه های حسابداری این در حالی است که  کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص صورت های مالی نمونه بانک ها ابلاغ شده توسط بانک مرکزی ، نظر داده که صورتهای مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی بعضا غیر منطبق با استانداردهای حسابداری می باشد.

برای دریافت متن کامل این نظریه اینجا کلیک کنید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.