نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعیه مکمل درخصوص بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی

0 960

حسابداراپ

پیرو بخشنامه صادره درخصوص شرایط و ضوابط بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان با صدور اطلاعیه ای در خصوص ضوابط تکمیلی این بخشنامه توضیحات تکمیلی ارائه کرد.


به گزارش تازه های حسابداری دراین خصوص آمده است:

بخشنامه متمم بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به منظور اصلاح برخی از مفاد بخشنامه قبلی و رفع ابهامات واحدهای اجرایی و تبیین نحوه عمل واحدهای اجرایی در مورخ ١٣٩٥/٤/٨ صادر گردید.

براساس بخشنامه متمم بخشودگی جرائم پیمانکاران دارای کارگاه ثابت نیز مشمول استفاده ازتسهیلات قانون و آیین نامه مربوطه قرار گرفتند.

پندار سیستم

براساس بخشنامه متمم بخشودگی جرائم کارفرمایان در ازای اقساط بدهی خود و استفاده از بخشودگی جرائم می توانند با ارائه چک بدون محدودیت مبلغ از تسهیلات قانون بهره مند گردند ولی لزومی به سپردن وثیقه ملکی و یا ضمانت نامه بانکی نخواهدبود.

براساس بخشنامه متمم بخشودگی جرائم در صورت تقسیط بدهی توسط کارفرمایان و ارائه چک و تضامین دیگر در صورت مسدود بودن حساب و یاسرمایه، محدودیت ایجاد شده بابت حساب و سرمایه کارفرما رفع خواهدشد.

براساس متمم بخشنامه بخشودگی جرائم کارگاه های صرفاً خدماتی مشمول این ضوابط نخواهند بود و چنانچه خدمات آنها همراه با توسعه یا خدمات صنعتی و معدنی باشد مشمول تسهیلات ایجاد شده خواهندبود.

منبع:سازمان تامین اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.