نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون کار: سنوات از چه زمانی قابل پرداخت است؟

0 1,364

حسابداراپ

آیا پایه سنواتی پیش بینی شده در مصوبه شورایعالی کار از ابتدای سال به کارگران مشمول قانون کار اختصاص می یابد؟آیا پایه سنواتی مشمول افزایشات مزدی نیز می شود؟پایه سنواتی که در مصوبات شورایعالی کار منظور می گردد و به عنوان مثال در مصوبه شورایعالی کار تعیین دستمزد سال ۹۵ مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال مشخص گردیده است به کارگرانی تعلق می گیرد که از دریافت اخرین پایه سنواتی آنان یکسال گذشته باشد و یا یکسال از استخدام آنان سپری شده باشد.

پندار سیستم

اگرچه در مصوبات شورایعالی کار پیشین در صورت تصفیه حساب سنواتی فی مابین طرفین کارگر مستحق دریافت پایه سنوات نبود ولی در مصوبات شورایعالی کار اخیر ،پایه سنواتی حتی به کارگرانی که با کارفرمای خود تصفیه حساب سنواتی نیز نموده اند تعلق می گیرد.
اما در خصوص قسمت دوم پرسش ،پایه سنواتی چه در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و چه در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل به ترتیب جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب و مشمول ارتقاء و افزایشات مزدی مذکور در مصوبات شورایعالی کار می گردد.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.