حسابان وب

پرسش پاسخ قانون کار:نحوه محاسبه اضافه کاری در قانون کار به چه نحو می باشد؟

0 537

حسابداراپ

اساساً محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت به علاوه چهل درصد صورت می گیرد به عبارت دیگر مزد یک ساعت اضافه کاری برابر است با مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰% فوق العاده اضافه کاری که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجراء با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر بیان می گردد.


مزد روزانه = ۳۰÷ مزد ماهانه

حسابداری علیمرادی

مزد یک ساعت کار عادی = ۷ ساعت و۲۰دقیقه (۷،۳۳)÷ مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری = ۴۰% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.