حسابان وب

پرسش پاسخ قانون کار:معنی و مفهوم نوبت کاری و ميزان فوق العاده آن

0 933
آکادمی محسن قاسمی

نوبت کاری كاري است كه در طول ماه گردش دارد به نحوي كه نوبت هاي آن در صبح و عصر يا شب واقع مي شود (ماده ٥٥ ). دركار نوبتي ممكن است ساعات كار از ٤٤ ساعت در هفته تجاوز كند. ولي جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي نبايد از ١٧٦ ساعت تجاوز كند .(ماده ٥٧ )ميزان فوق العاده
نوبت كاري افراد به شرح ذيل مي باشد : كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع مي شود، ١٠ % و چنانكه نوبت ها درصبح و عصر و شب قرار گيرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت ها در صبح و شب یا عصر و شب باشد ۲۲/۵ % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد

فینتو

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.