نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون کار:تسویه سنوات در قراردادهای مدت موقت چگونه است؟

0 633

حسابداراپ

اگر کارگری دارای قراردادهای با مدت موقت باشد اگر پیش از پایان آخرین قرارداد ترک کار نماید وضعیت پرداخت حق سنوات به وی به چه صورت خواهد بود؟آیا فقط سنوات مربوط به قرارداد اخیر به وی تعلق نمی گیرد یا سنوات کل قرارداد ها؟به استناد بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ معاونت روابط کار وزارت متبوع چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد،صرفا مزایای پایان کار اخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد.

پندار سیستم

لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تصفیه حساب نشده باشد،مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.