- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

شركت‌هاي فاكتور فروش روزانه زیاد می‌شوند

به گفته رئيس سازمان امور مالياتي اكنون شركت‌هاي فاكتور فروش روزانه زیاد می‌شوند.


به گزارش ايسنا، رئيس سازمان امور مالياتي در حاشيه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، درباره وضعيت شركت‌هاي كد فروش و فاكتور فروش اظهار كرد: در گذشته براي شناسايي اين شركت ها و مقابله با آنها اقداماتي صورت گرفته است و وزارت اقتصاد و قوه قضاييه  در اين زمينه ورود كرده اند.

سیدکامل تقوی نژاد ادامه داد: در سال گذشته ١٥٠٠ شركت شناسايي شده اند و با آنها مقابله شده است و در هفته ي گذشته نيز، شركتي را شناسايي كرديم كه در حدود ٣٠٠ ميليارد تومان اعتبارسازي كرده بود و ٨٠ مهر از آنها ضبط شده بود.

وي ادامه داد: اين شركت‌ها روزانه تأسيس مي شوند و تعداد آنها ازدياد مي يابد. تا ماده ١٦٩ مكرر قانون ماليات اجرا نشود بايد انتظار داشته باشيم كه اين وضعيت همچنان وجود داشته باشد. (ماده ١٦٩ قانون ماليات، اجازه بررسي حساب هاي مشكوك را مي دهد.)

تقوی نژاد با بیان اینکه در قانون جدید مالیاتی ماده ۱۶۹ مکرر تکامل یافته است گفت: زمانی که بحث از شرکت های كدفروش و فاکتورفورش می شود باید توجه کرد که این شرکت ها مکان خاصی ندارند و فقط فاکتور فروشی می کنند. با قاطعیت می گویم که اگر با کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند صحبت کنیم به واهی بودن معاملات اذعان می کنند زیرا معامله ای صورت نگرفته است و فقط اعتبار سازی شده است در واقع این شرکت ها درصدی از مبلغ فاکتور را دریافت کرده و برای متقاضی فاکتور صادر می کند.
وی با اشاره به اینکه اصناف نسبت به جعلی بودن این فاکتورها آگاهی دارند گفت: در شرایطی که اصناف این موضوع را می دانند سازمان امور مالیاتی چگونه می تواند اسناد آنها را بپذیرد.
وی در پایان درباره مالیات علی الرس گفت: طبق قانون، اجرای مالیات بر علی الرأس تا ۳ سال مهلت دارد که اکنون یکسال آن گذشته و دوسال باقی مانده است و بعد از دو سال ديگر ماليات علي الرأس نخواهيم داشت.