حسابان وب

بخشنامه ۱۶-۹۵-۲۰۰مورخ ۹۵/۲/۲۹(بخشودگي بدهي هاي مالياتي موضوع تبصره ماده ۱۳۰ اصلاحی قانون مالياتهاي مستقيم)

0 757

حسابداراپ

به منظور کاهش هزينه وصول بدهي مالياتهايي که سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ است و با توجه به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي بنا به اختيار حاصل از مفاد تبصره اصلاحي ماده (۱۳۰)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله مقرر مي دارد تا سقف ده ميليون ريال براي هر مودي به شرح ذيل بخشوده شود :


۱- موديان مالياتي که مجموع بدهي هاي مالياتي قبل از سال ۱۳۸۱ آنان تا سقف ده ميليون ريال مي باشد.

محل تبلیغ شما

۲- موديان مالياتي که مجموع بدهي هاي مالياتي قبل از سال ۱۳۸۱ آنان بيش از مبلغ ده ميليون ريال بوده و تا پايان سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهي مالياتي مازاد بر ده ميليون ريال خود اقدام نمايند.


سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.