حسابان وب

الحاق اتکا به موسسات عمومی غیردولتی تایید نشد

0 435
آکادمی محسن قاسمی

شورای نگهبان لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانست.


فینتو

 به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب جلسه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:
«تعیین وظیفه برای فرماندهی معظم کل قوا در تبصره ۲ ماده واحده (تصویب اساسنامه)، مغایر اصل ۵۷ اساسی شناخته شد.»


توضیح سایت: تایید شد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.