چرازمان ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل تغییر کرد؟

0 19

تا قبل از تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌ هاي مستقيم بر اساس قانون پيشين، کليه موديان مالياتي اعم مالکين واحدهاي اجاري، اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حداکثر تا پايان تيرماه هرسال مهلت داشتند اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود به ادارات امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند.


اين محدوديتِ زماني در تيرماه هرسال باعث بروز ازدحام غير عادي ناشي از تراکم مراجعات صورت پذيرفته توسط مودياني که قصد ارائه اظهارنامه در مدت محدود را داشتند مي شد. اين موضوع به نوبه خود مشکلاتي از قبيل افزايش اشتباه در ثبت اطلاعات مؤدي، اتلاف وقت موديان و عدم کارايي کارکنان مالياتي، ترافيک در سيستم اينترنتي ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي و … در پي داشت و صد البته در چنان شرايطي امکان رعايت حقوق شهروندي براي موديان دشوار و گاهي غيرممکن مي‌شد.
بدين دليل کارشناسان خبره اقتصادي و مالياتي دولت در زمان تهيه اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اين موضوع را مد نظر قراردادند و بدين ترتيب يکي از مهم‌ترين تغييرات صورت پذيرفته در اصلاحيه قانون ماليات‌ها که به منظور تسهيل و تسريع در امر ارائه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات هويتي و مالي، افزايش راندمان و بهره وري کارکنان مالياتي و تمرکز بيشتر آنان براي رسيدگي به پرونده‌ها و اظهارنامه‌ها انجام شده، تغيير در زمان ارائه اظهارنامه مالياتي موديان اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) مي‌ باشد.
در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از ابتداي سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا مي‌باشد، موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) از تير ماه به خرداد ماه تغيير يافته است. لازم به تأکيد است در قانون جديد ماليات‌ هاي مستقيم، موعد مقرر جهت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۴و سال‌هاي بعد کليه اشخاص حقوقي و ماليات املاک و مستغلات اجاري همانند گذشته و بدون تغيير، پايان تيرماه (۳۱ تيرماه) هرسال تعيين شده است.
البته در خصوص موعد تسليم اظهارنامه براي اشخاص حقوقي لازم به ذکر است که موعد تسليم اظهارنامه براي اين نوع اشخاص معمولاً، چهار ماه پس از سال مالي آن‌ها خواهد بود که چون سال مالي اکثر اشخاص حقوقي مطابق سال شمسي است بنابراين مهلت تسليم اظهارنامه آن‌ها ۳۱تيرماه هر سال خواهد بود، که اين تغييرات با هدف تسهيل و تسريع در ارائه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات هويتي و مالي، افزايش راندمان و بهره وري کارکنان مالياتي و تمرکز بيشتر آنان براي رسيدگي به پرونده‌ها و اظهارنامه‌ها انجام شده است.
اميد است با همراهي و همدلي موديان مالياتي، تغييرات ايجاد شده در خصوص زمان ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل، رعايت حقوق شهروندي براي موديان و افزايش سطح رضايتمندي آن‌ها از سازمان امورمالياتي، تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده مالياتي و تحقق عدالت مالياتي در پي داشته باشد.

منبع:رسانه مالیاتی ایرانارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.