نرم افزارحسابداری صدگان

حداقل و حداکثر شرط سنی برای بیمه تامین اجتماعی ایرانیان خارج

0 1,042

حسابداراپ

حداکثر سن پذیرش درخواست برای ایرانیان خارج از کشور در زمان ثبت تقاضای بیمه تامین اجتماعی، ۵٠سال تمام و حداقل ١٨ سال است.


به گزارش ایلنا، «حسین جودکی» مدیر کل تامین اجتماعی اتباع با اعلام این مطلب افزود: تمامی ایرانیان خارج از کشور اعم از شاغل یا غیر شاغل که فاقد نظام بیمه‌ای نزد سازمان‌های بیمه گر اجتماعی باشند، می‌توانند متقاضی بیمه تامین اجتماعی شوند.

پندار سیستم

وی اظهار داشت: چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ۵٠سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

جودکی افزود: پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ١٠سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند از اعمال شرایط سنی مذکور معاف خواهند بود.

مدیر کل تامین اجتماعی اتباع با اشاره به نحوه ارائه تقاضای بیمه ایرانیان خارج از کشور گفت: متقاضیان در کشورهای قطر و کویت به وابسته کار در این کشور‌ها مراجعه و در خواست خود را ارائه کنند و در خصوص سایر کشور‌ها نیز بزودی اطلاع رسانی می‌شود.

وی گفت: در مقابل، سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت ٢ماه از تاریخ ثبت تقاضا، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را اعلام کند و متقاضی نیز ظرف مدت یکماه نسبت به امضا قرارداد و پرداخت حق بیمه مربوطه اقدام کند.

جودکی تصریح کرد: ایرانیان خارج از کشور با پرداخت حق بیمه می‌توانند از مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان برخوردار شوند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.