نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۴۶۷۵۳ -۲۳۰/د مورخ ۹۴/۱۲/۱۵( ثبت دفتر درآمد و هزينه (دفتر مشاغل)درادارت امور مالیاتی)

0 1,513

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۱۱۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹-۱۲-۱۳۹۴ موضوع ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴، نظر به اينکه آيين نامه اجرايي ياد شده از ابتداي عملکرد سال ۱۳۹۵ لازم الاجراء مي باشد، بنابراين:


با توجه به مقررات آيين نامه مذکور براي عملکرد سال ۱۳۹۵ دفتر درآمد و هزينه (دفتر مشاغل) براي صاحبان مشاغل موضوعيت نداشته و ضرورتي به ثبت دفتر مذکور در ادارات امور مالياتي نمي باشد.

پندار سیستم

 

محمد تقي پاکدامن

معاون مالياتهاي مستقيممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.