نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۰۴-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۱/۲۲(اصلاح مقررات اجرايي ماده ( ۹) قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات)

0 3,093

حسابداراپ

به پيوست تصويبنامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت ۵۲۲۳۴ هـ مورخ ۱۶-۱۲-۱۳۹۴ هيات محترم وزيران درخصوص اصلاح ماده (۲) مقررات اجرايي ماده (۹) قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع بند (۱۱) تصويبنامه شماره ۲۰۲۹۵۶/ت ۴۶۵۱۳ هـ مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۱که در روزنامه رسمي شماره ۲۰۶۸۹ مورخ ۲۲-۱۲-۱۳۹۴ منتشر گرديده است، به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:


ماده ۲- واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و شهرک هاي فناوري نسبت به فعاليت هاي مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و نيز کارکنان شاغل در واحدهاي ياد شده از معافيت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق ازاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهند بود.

تشخيص فعاليت مرتبط با ماموريت واحدهاي ياد شده و کارکنان شاغل در واحدهاي مزبور براي اجراي ماده (۹) قانون با مديريت پارک علم و فناوري مي باشد.

با عنايت به موارد فوق و در اجراي قسمت اخير اصلاحيه فوق الذکر متذکر مي گردد، تشخيص فعاليت مرتبط با ماموريت واحدهاي ياد شده وکارکنان شاغل در واحدهاي مزبور توسط مديريت پارک صرفاً درخصوص کارکناني مصداق دارد که در زمينه مجوز صادره ذيربط در واحدهاي مزبور به فعاليت اشتغال داشته باشند.

پندار سیستم

ضمناً، نظر به اينکه ‌به موجب تبصره ذيل ماده ۳۰  آيين نامه داخلي هيات دولت مقرر گرديده است : مصوبات هيأت وزيران و کميسيون هاي موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي که علاوه بر دستگاه‌هايي اجرايي وکارکنان آن براي ساير مردم حق و تکليف ايجاد مي‌نمايند ( به استثناي مواردي که در خود مصوبه زمان يا کيفيت خاصي براي اجراي آن پيش‌بيني شده باشد)، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه ‌رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است، از اينرو تصويبنامه صدرالاشاره ۱۵ روز پس از تاريخ انتشار ( ۲۲-۱۲-۱۳۹۴) در روزنامه رسمي کشور لازم الاجرا است.

 

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.