حسابان وب

پايان فروردين ماه؛ آخرين مهلت ارسال صورت معاملات دوره زمستان ۱۳۹۴

0 604
آکادمی محسن قاسمی

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان ۹۴ را پايان فروردين ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد.

فینتوبه گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور، اظهار داشت: کليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بند (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم، تا ۳۱ فروردين ماه ۱۳۹۵ فرصت دارند صورت معاملات دوره چهارم (زمستان) سال ۱۳۹۴ خود را ارسال نمايند.
وي افزود: در اجراي دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، کليه اشخاص مشمول مي بايست صورت معاملات دوره زمستان سال ۱۳۹۴ را به صورت الکترونيکي از طريق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و يا لوح فشرده (CD) تا پايان فروردين ماه سال جاري ارسال کنند.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان کرد: طبق قانون مهلت ارسال صورت معاملات، يک ماه پس از پايان هر فصل است؛ از اين رو مهلت ارسال صورت معاملات دوره زمستان سال گذشته نيز تا پايان فروردين ماه سال جاري است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.