نرم افزارحسابداری صدگان

پاسخ به یک پرسش اساسی: آیا امکان اشتغال مجددبرای بازنشستگان وجود دارد؟

0 898

حسابداراپ

بررسی امکان اشتغال مجدد و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان در گفتگو با مدیر کل امور فنی مستمری ها مطرح شد.


پندار سیستم

مدیرکل امور فنی مستمری ها ، در پاسخ به این  سوال پرمخاطب و اساسی  توضیحاتی ارائه نمود که در ذیل به بخشی از آن اشاره می شود :
منصور آتشی مدیرکل امور فنی مستمری ها عنوان نمود که این امکان از نظر مقررات سازمان برای بازنشستگان وجود دارد که درصورت تمایل ، مجددا به کار اشتغال یابند که البته در این صورت مستمری آنان از تاریخ شروع به کار مجدد قطع شده و پس از ترک کار ، مستمری آنان دوباره قابل پرداخت خواهد بود.
وی افزود : نحوه محاسبه مستمری این قبیل افراد به گونه ای است که مبلغ ریالی مستمری آنان که در آغاز دوره اشتغال مجدد قطع گردیده ، پس از لحاظ کردن سوابق این دوره و  همچنین اعمال افزایش های مستمری که در دوره اشتغال مجدد ( برای سایر مستمری بگیران  ) صورت گرفته  ،  محاسبه  و ازتاریخ ترک کار دوم قابل پرداخت خواهد بود .محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.