نرم افزارحسابداری صدگان

میزان جرائم اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد

0 648

حسابداراپ

میزان جرائم اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۳۹۵ بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی معادل ۱۳۵۳۶۱۰ ریال ابلاغ شد.


پندار سیستم

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان سیف اله علیخانی مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت:  مطابق ابلاغیه مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد، درخصوص کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد مجوز اشتغال می نمایند و با توجه به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۷۰۷۲۲ ریال در سال ۱۳۹۵، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال جاری معادل ۱۳۵۳۶۱۰ ریال می باشد که در صورت تکرار تخلف، مبلغ جریمه دو برابر محاسبه می شود.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.