نرم افزارحسابداری صدگان

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری اعلام شد

0 534

حسابداراپ

سازمان تامین اجتماعی مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری را اعلام کرد.


خبرگزاری مهر: براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنان بستگی دارد و این مدت برای بیمه شدگان مجرد حداکثر ٣٦ ماه و برای بیمه شدگان متأهل یا متکفل حداکثر٥٠ ماه است.

پندار سیستم

غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد ایام بیماری جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که استراحت پزشکی آنان به تأیید کمیسیون پزشکی جانبازان رسیده باشد، معادل صددرصد حقوق و مزایای زمان اشتغال پرداخت می شود.

مهلت ارائه درخواست بیمه بیکاری

بیمه شده ای که کار خود را به صورت غیرارادی از دست می دهد برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف ٣٠ روز از تاریخ بیکاری، درخواست خود را به و احدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داده و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

عملکرد غرامت دستمزد ایام بیماری بر اساس جنس و وضع تأهل 

همچنین به موجب محاسبات اقتصادی و اجتماعی، از تعداد کل اسناد صادره بابت غرامت دستمزد ایام بیماری در سال ١٣٩٣ تعداد ٣٠٧ هزار و ٧٦٢ سند مربوط به مردان (٨٦/٠٦ درصد) و ٤٩ هزار و ٨٦٢ سند مربوط به زنان (١٣/٩٤ درصد) است که استان قم بالاترین ضریب شیوع زنان را با رقم ٨٠ در هزار بیمه شده زن و استان یزد بالاترین ضریب شیوع مردان با رقم ٩٨ در هزار بیمه شده مرد را به خود اختصاص داده اند.

ضمناً، ٧٥/٤ درصد اسناد مربوط به متأهلین، ٢٤/٤ درصد مربوط به مجردین و ٢ دهم درصد مربوط به متکفلین است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.