نرم افزارحسابداری صدگان

بن کارگری در سال ۹۵ هم مشمول کسر حق بیمه است.

0 1,851

حسابداراپ

کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران در سال ۹۵ هم ادامه دارد.


پندار سیستم

با تصویب شورای عالی کار،مزایای رفاهی و انگیزشی تمام کارگران در سال ۹۵ نیز مشمول کسر حق بیمه می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی استان همدان طبق ماده ۳۰ و بند«ب» ماده ۲ قانون تامین اجتماعی،مزایای مستمری رفاهی مشمول حق بیمه می شود.
بر اساس تصویبنامه شورای عالی کار مقرر گردیده ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی از سوی کارفرمایان به تمام کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت گردد.
کارفرمایان از ابتدای فروردین امسال باید به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ اعلام شده مزبور در ستون مزایای مشمول به همراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به تامین اجتماعی اقدام کنند.
براساس این تصویب نامه کارفرمایان کارگاههایی که فاقد کمک دولت هستند در صورتی که از پرداخت حق بیمه مزایای رفاهی کارگران خودداری کنند بابت ۳۰ درصد مبلغ این کمک هزینه به تامین اجتماعی بدهکار می شوند.
لذا کارفرمایان کارگاههایی که مشمول کمک دولت هستند در صورت عدم پرداخت حق بیمه مزایای رفاهی،از شمول کمک دولت خارج شده و کل ۳۰ درصد حق بیمه کارگر را باید خودشان پرداخت نمایند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.