حسابان وب

کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی

0 2,434

حصین حاسب

سیروس نصیری مدیر کل امورفنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: مطابق ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افرادخانواده آنها کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر تشکیل می گردد.کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی که سهواً کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی عنوان می گردد دارای شخصیت حقوقی بوده و سازمان در این حوزه صرفاً نقش پشتیبانی را ایفاء می نماید.

پندار سیستم

آقای نصیری افزودند: در دوره فعلی مدیریت سازمان، اقدامات شایان توجهی در حوزه کمیسیون پزشکی صورت پذیرفته است، دستور اکید مدیر عامل مبنی بر روانسازی امورات، توجه به جلب رضایت ارباب رجوع ، کاهش بار مراجعات، فراهم نمودن بستر انگیزشی برای اعضاء کمیسیون پزشکی از مواردی است که در سرلوحه فعالیتها قرار دارد.صدور بخشنامه های ۱۹ و ۱/۱۹ درخصوص نحوه راهیابی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی از اقداماتی است که درجهت ایجاد رضایتمندی بیمه شدگان در این حوزه صورت پذیرفته است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.