حسابان وب

رشد ۸ درصدی درآمدازمالیات

0 395
آکادمی محسن قاسمی

طبق گزارش بانک مرکزی جزئیات درآمد مالیاتی ۱۰ ماهه کشور، مشخص شد.

فینتو


به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت (به استثنای درآمدهای اختصاصی) نشان می‌دهد، در ۱۰ ماهه امسال، جمع کل مالیات‌های غیرمستقیم و مستقیم، بالغ بر ۵۸ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی جزئیات درآمد مالیاتی ۱۰ ماهه کشور، مشخص شد.
به گزارش  خبرگزاری فارس، گزارش بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت (به استثنای درآمدهای اختصاصی) نشان می‌دهد، در ۱۰ ماهه امسال، جمع کل مالیات‌های غیرمستقیم و مستقیم، بالغ بر ۵۸ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بوده است.
این عدد در حالی محقق شده که مصوب درآمد سال جاری برای مالیات ۸۸ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان است.این گزارش نشان می‌دهد، درآمدهای ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال گذشته، ۷.۷ درصد و سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۵۰.۱ درصد رشد داشته است. درآمد مالیاتی سال ۹۲، ۳۵ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان، سال ۹۳ بالغ بر ۵۴ هزار و ۱۳ میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین سهم مالیات‌های مستقیم ۱۰ ماهه امسال از ۴۳ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان، حدود ۳۱ هزار و ۷۱ میلیارد تومان آن وصول شده است.
مالیات بر درآمد ۹ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان، مالیات بر ثروت هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان بوده است. در سال جاری مالیات بر واردات ۶ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان، مالیات بر واردات خودرو ۸۰۹ میلیارد تومان و مالیات بر کالا و خدمات طی این مدت ۲۰ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان وصول شده است.
بر اساس این گزارش مالیات بر ارزش افزوده از میزان ۲۴ هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان، مصوب سال جاری طی ۱۰ ماهه بالغ بر ۱۶ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان بوده است. مالیات بر فروش سیگار نیز برای دولت ۲۵۲ میلیارد تومان طی این مدت درآمد داشته است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.