تعیین دستمزد کارگران هر سال به دقیقه ۹۰ می‌رسد

0 61

هوفر

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با انتقاد از اینکه هرساله تعیین دستمزد کارگران به دقیقه ۹۰ می رسد، گفت:


در حال حاضر ۴۱ درصد از بیکاران ما حاضرند بیکار باشند اما تمایل ندارند با این حقوق های اندک کار کنند. احمدرضا معینی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید مطابق با تورم روز و تأمین کننده سبد هزینه زندگی کارگران باشد، بیان کرد: متأسفانه سال ها بود این آیتم ها آنگونه که باید مدنظر قرار نمی گرفت، اما سال گذشته برای اولین بار تا حدودی در تعیین دستمزد کارگران دخیل شد.

وی با انتقاد از اینکه دولت برای اندک حقوق کارگران نیز مالیات درنظر گرفته است، اظهار کرد: با وجودی که دولت دریافت حقوق زیر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را زیر خط فقر اعلام می کند اما دستمزد کارگران را ماهانه بین ۷۱۲ تا ۹۰۰ هزارتومان تعیین می کند و از سوی دیگر برای این میزان بسیار اندک دستمزد، مالیات هم در نظر می گیرد.

وی تاکید کرد: اگر دریافت حقوق کمتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، زیر خط فقر است، باید اعلام کنم که کارگران ما روی خط فلاکت و نه زیر خط فقر زندگی می کنند. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان ادامه داد: هر سال زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران که فرامی رسد، دولت دل مشغولی هایی همچون یارانه ها و امسال هم “برجام” را دارد و تعیین دستمزد کارگران معمولا به دقیقه ۹۰ می رسد.

وی تصریح کرد: در حالی که از مجموع ۹ نفر شورای تعیین دستمزد کارگران و حقوق بگیران، فقط ۳ نفر نماینده کارگری وجود دارد و کارفرمای بزرگ دولت است و در هر شرایطی رأی آنها غالب است و منجر به پایین ماندن میزان حقوق کارگران می شود.

معینی با اشاره به اینکه حقوق کم کارگران باعث کاهش بهره وری نیروی کار شده است، گفت: در حال حاضر نیروهای کار بهره وری لازم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان است و فکر و روحشان در پی شغل دوم برای تامین معیشت خانواده شان است.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۴۱ درصد از بیکاران ما حاضر هستند بیکار باشند اما تمایل ندارند با این حقوق های اندک کار کنند. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای تعیین دستمزدها تشکیل شده است تا سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری را بیشتر بررسی کند، گفت: پژوهش های زیادی در این راستا در حال انجام است اما هنوز نتیجه مطلوبی حاصل نشده تا به مرحله امضاء برسد.

منبع: دنیای اقتصادارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.