نرم افزارحسابداری صدگان

تعريف اصطلاح «بنگاه‌هاي بزرگ» به شبکه بانکی ابلاغ شد

0 457

حسابداراپ

بانک مرکزی جمهوری اسلامی به منظور رفع ابهامات و پاسخ به پرسش ها تعریف اصطلاح «بنگاه‌هاي بزرگ» را در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی متن بخشنامه به شرح زیر است:

پندار سیستم

احتراماً، با اشاره به بخشنامه شماره ۹۳/۲۷۷۴۲۶  مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ موضوع ابلاغ بند‌هاي (۳)، (۴) و (۵) از بخش (ج) سياست‌هاي بانکي و اعتباري مجموعه سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۰ هيأت محترم وزيران و طرح برخي ابهامات و پرسش‌ها در خصوص تعريف اصطلاح «بنگاه‌هاي بزرگ» مندرج در بند (۵) بخشنامه مذکور، به استحضار مي‌رساند،‌ در اين رابطه پس از استفسار از مراجع ذيصلاح و بررسي مراتب در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،‌ به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد:

 «بنگاه‌هاي بزرگ مشتمل بر تمامي اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي ۱۰۰ نفر کارکن و بيشتر مي‌باشد» 

لذا خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت شود. همچنين مقتضي است نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.