حسابان وب

مالیاتی که می دهیم، خرج امور جاری دولت می شود نه عمران کشور

0 308
آکادمی محسن قاسمی

قوانین مالیاتی باعث شده بنگاه های تولیدی هیچگاه به مرحله شکوفایی نرسند و نتوانند با اتکا به درآمدهای صحیح خودشان را توسعه بدهند.


قوانین مالیاتی ایران شامل بخش های بزرگی از اقتصاد ایران نمی شود. این بخش ها یعنی شرکت های نیمه دولتی و نهادها، بخش های خدمات و صنوف مالیات پرداخت نمی کنند و این درحالی است که بخش های تولیدی شناسنامه دار، با کاهش قیمت نفت، بیش از گذشته تحت فشار دولت برای پرداخت مالیاتند. محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق گفت: صدر در صد معتقد به اصلاح قوانین مالیاتی ام. ، بار مالیات بر دوش ۲۰ تا ۲۵ درصدی از بخش شناخته شده اقتصاد یا همان بخش تولید سنگینی می کند.

مرتضوی ادامه داد: قوانین مالیاتی باعث شده بنگاه های تولیدی هیچگاه به مرحله شکوفایی نرسند و نتوانند با اتکا به درآمدهای صحیح خودشان را توسعه بدهند. بخش مولد اقتصاد جور بخش هایی که سر سفره اقتصاد هستند اما مالیات نمی دهند را می کشد و ماحصل کارکردش را برای تامین بودجه دولت مالیات می دهد درحالیکه این پول خرج کار عمرانی نمی شود و صرف هزینه های جاری دولت می شود. درواقع قسمتی که مالیات می دهد، قسمت مولد است و قسمتی که مالیات نمی دهد، غیرمولد. در این شرایط ما عقب گرد خواهیم داشت. اعتماد مردم به سیستم مالیاتی کم خواهد شد و فرار مالیاتی زیاد می شود. مردم چرا در آلمان مالیات می دهند؟ چون می دانند که مالیاتشان خرج اجتماع و عمران می شود. اتفاقی که اینجا نمی افتد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: انسان اول باید شعور پیدا کند بعد به شعائر برسد. تا شعور مالیات دادن در مردم و شعور درست خرج کردم مالیات در دولت نباشد، وضعیت به همین منوال است. اگر پول مالیات خرج بدنه غیرمولد اقتصاد و هزینه های جاری دولت شود، بهتر است اصلا مالیات ندهیم. برای اصلاح قوانین هم بهتر است، به مالیات گرفتن از بخش های غیرمولد اقتصاد فکر کنند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.