حسابان وب

ضوابط صورتهای مالی شرکتهای وموسسات دانش‌بنیان

0 851

حسابداراپ

شرکتهای تایید شده توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، لازم است تمامی موارد زیر را پس از زمان تایید شرکت رعایت نمایند:


محل تبلیغ شما

  • نحوه ارائه فاکتورهای کالا/خدمات دانش بنیان تایید شده توسط کارگروه: با توجه به اینکه برخی حمایتهای قانون از شرکتهای تایید شده بر مبنای کالا/خدمات تایید شده شرکت می‌باشد، شرکت می‌تواند پس از تایید شرکت توسط کارگروه با مراجعه به کارتابل خود در سامانه دانش بنیان، کالا/خدمت ارزیابی شده خود را در قسمت «کالا/خدمات ارزیابی شده» مشاهده نماید.
  • از این رو شرکت برای دریافت حمایتهای مربوط لازم است فاکتورهای مربوط به هر یک از کالا/خدمات دانش بنیان خود را صرفا تحت عنوان یک نام تجاری (برند) به فروش رسانده و در فاکتورهای فروش خود مواردی همچون نام خریدار/فروشنده، شناسه ملی خریدار/فروشنده، شماره اقتصادی خریدار/فروشنده( با رعایت موارد مندرج در موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعملهای اجرایی آن )، آدرس دقیق خریدار/فروشنده، کدپستی خریدار/فروشنده، تلفن خریدار/فروشنده و تاریخ فروش را لحاظ بفرماید.
  •  شایان ذکر ارائه حمایتهای مربوط صرفا در صورتی اعمال خواهد شد که شرکت علاوه بر موارد اشاره شده، موارد مندرج در موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعملهای اجرایی آن را رعایت کرده باشد.
  • نحوه عقد قراردادهای کالا/خدمات دانش بنیان پس از تاریخ تایید شرکت توسط کارگروه: شرکت لازم است در زمان عقد قراردادهای مربوط به کالا/خدمات دانش بنیان پس از تاریخ تایید خود در صورتی که تمامی فعالیتهای انجام شده در قرارداد در گذشته به عنوان کالا/خدمت دانش بنیان تعیین شده است عنوان قرارداد فروش به طور شفاف نماینگر محصول تایید شده باشد.
  • اما در صورتی که تنها بخشی از قرارداد در گذشته به عنوان کالا/خدمت دانش بنیان تعیین شده باشد لازم است که شرکت در قرارداد خود به تفکیک کالا/خدمات ارائه شده در قرارداد را به تفکیک دریافتی‌های هر بخش در بندهای جداگانه در قرارداد ذکر نماید.
  • شایان ذکر است که هر قرارداد باید شامل صورت وضعیت (میزان فروش،‌ میزان مبلغ تفکیک کالا/خدمت) نیز باشد.
  • خدمات مرتبط با کالا/خدمت دانش بنیان: با عنایت به اینکه «خدمات تخصصي تعمير و نگهداري مرتبط با كالاهاي توليد شده توسط آن شركت»، فروش «دانش ‌فني و فناوري» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان، و «خدمات طراحي مهندسي» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان تایید شده نیز از معافیتهای مالیاتی این قانون برخوردار خواهند بود؛ لذا شرکت باید در تمامی فاکتورها و قراردادهای مرتبط با این موارد شرایط ذکر شده در بندهای بالا را نیز رعایت نماید. لازم به ذکر است که شرکتهای متقاضی معافیتهای مالیاتی لازم است تا این خدمات را به طور مجزا و طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی در اظهارنامه مالیاتی خود تکمیل کنند.

 منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.