برگزاری آزمون سالانه ارتقای گروه شغلی

0 66

سازمان حسابرسی به منظور فراهم آوردن شرایط ارتقای کارکنانی که در سمتهای حرفه ای مشغول به فعالیت هستند، آزمون مربوط به ارتقای کارکنان خود را در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ در تهران و در محل دبیرستان ماندگار (البرز) برگزار میکند.


شرکت کنندگان در این آزمون باید به پرسشهایی شامل موضوعهای استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی، حسابرسی عملیاتی، بهایابی، قوانین و دیگر مطال مرتبط پاسخ دهند.

همکاران به شرط داشتن دیگر شرایط ارتقا می توانند در این آزمون شرکت کرده و چنانچه ۶۰ درصد از مجموع نمرات آزمون را کسب کنند، دارای شرایط ارتقا به رده شغلی بالاتر خواهند بود.

تعداد شرکت کنندگان در این آزمون حدود ۶۸۰ نفر است که در ۴ رده شغلی برگزار می کند.

 منبع:سازمان حسابرسیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.