- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بروشورهای جدید سازمان تامین اجتماعی:۱-استفاده از خدمات غیرحضوری جهت پرداخت حق بیمه

این بروشورها با هدف اطلاع رسانی و برطرف ساختن نیازهای اطلاعاتی ذینفعان این سازمان تهیه شده است.


جهت دریافت بروشوراستفاده از خدمات غیرحضوری جهت پرداخت حق بیمه اینجا کلیک کنید.

منبع : سازمان تامین اجتماعی