- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بروشورهای جدید سازمان تامین اجتماعی

این بروشورها با هدف اطلاع رسانی و برطرف ساختن نیازهای اطلاعاتی ذینفعان این سازمان تهیه شده است.


– جهت دریافت جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان اینجا کلیک کنید.

– جهت دریافت جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان (زمستان ۱۳۹۴) اینجا کلیک کنید.

– جهت دریافت بروشورهای درمانی بازنشستگان اینجا کلیک کنید.

منبع : سازمان تامین اجتماعی