حسابان وب

بخشنامه ۱۱۱-۹۴-۲۲۰ مورخ ۹۴/۱۱/۲۱(ابلاغ الگوي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي املاک و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک)

0 871
محل تبلیغ شما

پيرو بخشنامه شماره ۲۸۵۵۴-۲۲۰-د مورخ ۱۰-۰۸-۱۳۹۴، در خصوص برگزاري جلسات کميسيون هاي تقويم املاک و استخراج ميانگين قيمت روز املاک در اجراي مقررات ماده ۶۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط محاسبه ماليات­هاي مرتبط با بخش املاک و همچنين به منظور رعايت دقيق مقررات قانوني و ايجاد رويه واحد ، به پيوست متن الگوي جديد ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي املاک، جهت بهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.


مقتضي است ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور و ادارات تابعه آنها (به استثناي ادارات امور مالياتي واقع در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) با رعايت مفاد بندهاي ذيل، الگوي کلي ضوابط ابلاغي مذکور را در دستور کار کميسيون­هاي تقويم املاک قرار دهند. ضمناً، به منظور بهره برداري دقيق و طرح و تصويب الگوي ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي در جلسات کميسيون تقويم املاک، راهنماي نحو? استفاده از الگوي مذکور نيز به پيوست ارسال مي گردد.

۱- با توجه به اينکه وفق مقررات ماده ۲۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴)، تاريخ اجراي اصلاحيه اخيرقانون مذکور از ابتداي سال ۱۳۹۵ مي باشد، مقتضي است ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که جلسات مقدماتي کميسيون تقويم املاک حتي الامکان در سال جاري برگزار و جلسات نهائي به ابتداي سال ۱۳۹۵ موکول گردد.

۲- مقتضي است نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در کميسيون هاي تقويم املاک در اولين جلسه مقدماتي کميسيون مزبور، ضمن تشريح مقررات جديد اصلاحي ماده ۶۴ قانون براي اعضاء محترم کميسيون تقويم املاک، موجبات مشارکت مؤثر آنها را در جلسات فراهم آورند.

۳- ادارات کل امور مالياتي و ادارات تابعه آنها در استخراج دقيق قيمت هاي روز املاک در محدوده هاي تحت پوشش تصميمات کميسيون مربوط، حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در اين رابطه از ظرفيت­هاي دستگاه­هاي اجرائي ذيربط و نيز ساير اعضاي کميسيون تقويم املاک نيز استفاده نمايند. همچنين به منظور پرهيز از هر گونه تبعيض ميان مؤديان مالياتي ناشي از اختلاف قيمت املاک واقع در بلوک بندي­هاي مناطق تحت پوشش، قيمت هاي ميانگين بلوک هاي مربوط را با رعايت نصاب دو درصد (۲%) ارزش روز مندرج در قانون تعيين و در اين رابطه ملاحظات مربوط به قيمت املاک واقع در محله هاي محروم موجود در هر بلوک يا منطقه را در تعيين ميانگين قيمت  مأخذ ارزش معاملاتي ملحوظ نظر قرار دهند.

همچنين کميسيون هاي مزبور در صورت ضرورت مي توانند نسبت به تعديل ضرايب و نيز نصاب هاي مندرج در الگوي ضوابط اجرايي پيوست متناسب با واقعيات حوزه هاي تحت پوشش اقدام نمايند.

۴- ادارات کل امور مالياتي استان­ها موظفند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۵، نسبت به ارسال نسخه اي ازمصوبات کميسيون، شامل صورتجلسات و ضوابط اجرايي مصوب مربوط به مرکز استان و شهرستان هاي تابعه به صورت فايل Excel يا Word از طريق پست الکترونيکي به نشاني  arzesh.amlak@intamedia.ir  و يا در قالب لوح فشرده به دفتر پژوهش و برنامه ريزي اقدام نمايند.

۵- در پايان خاطرنشان مي سازد، سازمان امور مالياتي کشور اقدامات اجرايي مربوط به مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص تعيين درصد ارزش معاملاتي موضوع اين ماده، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه را در دستور کار خود قرار داده است، که پس از نهايي شدن و طي تشريفات قانوني (تصويب هيأت محترم وزيران يا مراجع قانوني مرتبط)، متعاقباً ارسال خواهد شد.

مديران کل امور مالياتي، مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه مي باشند .


 

  محمد رضا عبدي

معاون پژوهش و برنامه ريزي و امور بين المللارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.