حسابان وب

پايان دی ماه آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصل پاییز

0 726

حسابداراپ

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصل پاییز تا پايان دی ماه است، گفت: مودیان می بایست درباره تکمیل و ارسال صورت معاملات خود اقدام کنند.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي اداره کل امور مالیاتی استان سمنان، عباس بی‌نیاز ضمن اشاره به نحوه ارسال صورت معاملات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، بیان داشت: اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم و اشخاص مشمول می توانند ارسال صورت معاملات دوره پاییز سال جاری را به صورت الکترونيکي از طريق سامانه www.tax.gov.ir و يا با لوح فشرده تا پايان دی ماه در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به زمان تعیین شده در ارسال صورت معاملات فصلی افزود: مودیان می بايست نسبت به ارسال فهرست معاملات و صورت پرداخت قرارداد خود تا يک ماه پس از پايان هر فصل اقدام کنند.

محل تبلیغ شما

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده به پایان رسید

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان همچنین گفت: مودیان می توانند فهرست معاملات و صورت پرداخت خود را به صورت الکترونيک از طريق سامانه عمليات الکترونيکی سازمان مالیاتی استان سمنان ارسال کنند.

بی‌نیاز با اشاره به تاثیرات ارسال صورت معاملات و فهرست قرار دادها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: ارسال فهرست معاملات به صورت الکترونيکی، شفافيت فعاليت های اقتصادي را در پی دارد که اين مهم منجر به تحقق عدالت مالياتی و اعتماد سازی گسترده بين مردم و نظام مالياتی خواهد شد.

وی درباره آخرین مهلت ارسال اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده نیز توضیح داد: امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و پرداخت ماليات و عوارض دوره پاييزسال ۹۴بود که هم استانی ها با مراجعه به آدرس سايت عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به نشانی  WWW.E VAT.IRاز ابتداي ديماه لغايت ۱۵ ديماه سالجاری نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام کردند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.