حسابان وب

حمل و نقل مهمترین نقطه تفاوت پردرآمدها و کم در آمدها

0 499

حصین حاسب

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وضعیت خانوارهای شهری ایران نشان می دهد تفاوت خانوارهای شهری ثروتمند با خانوارهای شهری فقیر در بخش حمل و نقل بیش از سایر حوزه ها مشهود است .بررسی ها نشان می دهد بیشترین تفاوت ثروتمندترین خانوارها با فقیرترین خانوارها به بخش حمل و نقل اختصاص دارد .

 به گزارش خبرآنلاین، آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وضعیت خانوارهای شهری ایران نشان می دهد تفاوت خانوارهای شهری ثروتمند با خانوارهای شهری فقیر در بخش حمل و نقل بیش از سایر حوزه ها مشهود است .

 هزینه های بخش حمل و نقل خانوارهایی که رد دهک دهم درآمدی قرار دارند در سال بیش از ۱۵ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان صرف بخش حمل و نقل می کنند این در حالی است که این شاخه هزینه ای در دهک اول درآمدی تنها ۲۷۷ هزار و ۹۴ تومان در سال است . به این ترتیب هر خانوار شهری که در دهک دهم درآمدی قرار دارد ۵۶.۷ برابر خانوارهای فقیر حاضر در دهک اول درآمدی پول صرف بخش حمل و نقل می کند .

کمترین تفاوت خانوارهای شهری ثروتمند و فقیر اما در بخش دخانیات است . در حالی که ثروتمندان در سال ۱۸۵ هزار تومان صرف خرید دخانیات می کنند، فقرا ۶۹ هراز و ۹۵۴ تومان در این بخش هزینه می کنند . به این ترتیب ثروتمندان در حالی که در سایر بخش های تفاوت های فراوان بین ۸ تا ۵۶ درصد با خانوارهای فقیر دارند، در این حوزه تنها تفاوتی ۲.۶ برابری را با خانوارهای فقیر دارا هستند .

پندار سیستم

 بر اساس این گزارش تفاوت ها میان ثروتمندان و فقرا در بخش تفریح و امور فرهنگی، رستوران و هتل و همچنین پوشاک و کفش قابل ملاحظه است . در این سه حوزه هزینه ثروتمندترین ها به ترتیب ۴۸.۳ درصد، ۵۳.۳ درصد و ۴۵ درصد فقیرترین ها پول صرف می کنند . بعد خانوار در ثروتمندترین ها ۳.۷ و در فقیرترین ها ۲.۶ درصد گزارش شده است تفاوت هزینه در حوزه تحصیل نیز قابل ملاحظه است . دهک دهم درآمدی ۴۳.۲ درصد دهک اول درآمدی صرف تحصیل می کنند .

 کمترین تفاوت ها در بخش خوراکی و آشامیدنی ، ارتباطات و مسکن ، آب و برق و گاز اختصاص دارد . میزان تفاوت در  بخش خوراکی و آشامیدنی ۸.۸ برابر ، در حوزه ارتباطات ۸.۵ برابر و در حوزه مسکن، آب و برق و گاز ۱۰.۷ برابر گزارش شده است . جدول زیر تفاوت هزینه ها در بخش های مختلف را نشان می دهد :

 نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول

دهک دهم

دهک اول

گروه هزینه ای

۸.۸

۱۷,۸۹۲,۸۷۵

۲,۰۳۳,۱۵۲

خوراکی و آشامیدنی

۲.۶

۱۸۵,۶۳۷

۶۹,۹۵۴

دخانیات

۴۵

۵,۱۴۶,۴۳۰

۱۱۴,۱۹۱

پوشاک و کفش

۱۰.۷

۳۶,۶۳۶,۷۷۸

۳,۴۲۲,۳۵۸

مسکن، آب ،برق و گاز

۳۸.۱

۴,۹۴۶,۵۷۴

۱۲۹,۷۲۳

اثاث و لوازم مورد استفاده در خانه

۱۸.۶

۶,۵۱۷,۴۳۹

۳۴۹,۱۲۹

بهداشت و درمان

۵۶.۷

۱۵,۷۳۸,۵۲۳

۲۷۷,۰۹۴

حمل و نقل

۸.۵

۱,۶۸۷,۶۳۶

۱۹۷,۳۶۵

ارتباطات

۴۸.۳

۲,۸۰۸,۲۴۲

۵۸,۰۷۴

تفریح و امور فرهنگی

۴۳.۲

۱,۹۱۷,۸۷۳

۴۴,۳۶۸

تحصیل

۵۳.۳

۲,۵۹۹,۵۲۱

۴۸,۷۲۸

رستوران و هتل

۲۰.۸

  

۸,۲۱۴,۸۱۹

۳۹۴,۳۴۴

کالا و خدمات متفرقه 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.