نرم افزارحسابداری صدگان

احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه شده انجام می شود

0 736

حسابداراپ

احتساب سوابق مدت خدمت سربازی یا شرکت داوطلبانه در جبهه در زمان اشتغال وبیمه پردازی بیمه شده انجام می شود.


پندار سیستم

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی قم،«سید مجتبی موسوی» مدیر کل تأمین اجتماعی قم با اعلام این مطلب افزود: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳/۱/۳۰ وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸۴/۴/۸ هیات محترم وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی ازجمله بیمه پردازی در زمان ارایه تقاضا وداشتن دو سال سابقه بیمه وهمچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ۳آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی ام سهم بیمه شده وبیست وسه سی ام سهم دولت امکان پذیر است.

موسوی اظهار داشت: مبلغ حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی قابل تقسیط است که بیمه شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه می تواند در مهلت مقرر نسبت به ارایه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند.
وی افزود: احتساب سوابق مذکور وبهره مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت تعیین شده خواهد بود.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.