حسابان وب

۵ ساعت؛ متوسط فعالیت شغلی هر ایرانی

0 570
محل تبلیغ شما

طرح گذران وقت با هدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت الگوی ­گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر ساکن در مناطق شهری کشور توسط مرکز آمار ایران تهیه و در فصول پاییز و زمستان ۹۳ و بهار و تابستان ۹۴ در مناطق شهری کشور اجرا شد.


نتایج طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری (بهار۱۳۹۴) در اختیار کاربران آمار قرار گرفت.

به گزارش  فارس، طرح گذران وقت با هدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت الگوی­گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر ساکن در مناطق شهری کشور توسط مرکز آمار ایران تهیه و در فصول پاییز و زمستان سال ۱۳۹۳ و بهار و تابستان سال ۱۳۹۴ در مناطق شهری کشور اجرا شد. نتایج فصول  پاییز قبلا به اطلاع مردم رسیده­است و آنچه در زیر می­آید، برگرفته از نتایج فصل بهار ۱۳۹۴ است. نتایج فصل تابستان نیز پس از استخراج اطلاع رسانی خواهد شد.

اعضای ۱۵ ساله و بیشتر خانوار پرسشنامه مخصوص خود (پرسشنامه فردی) را بر اساس راهنمای ضمیمه آن تکمیل نموده­اند. آن­ها فعالیت­های گذران وقت خود را در ۲۴ ساعت آمارگیری، به تفکیک کسرهای زمانی ۱۵ دقیقه­ای وارد پرسشنامه نموده­ و امکان ارائه­ی الگوی گذران وقت جمعیت مناطق شهری کشور را فراهم کرده­اند.

گزیده‌ای از مهم ترین نتایج این طرح در فصل بهار ۱۳۹۴ به شرح زیر است:

افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر در یک شبانه روز به­ طور متوسط بیش‌ترین زمان خود را به مدت ۱۳ ساعت و ۲۴ دقیقه به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی اختصاص داده­اند.

بر اساس طبقه بندی فعالیت­های گذران وقت، نگهداری و مراقبت شخصی طیف وسیعی از فعالیت­ها را شامل می­شود. این فعالیت­ها، همان گونه که از نام آن پیدا است، مربوط به مراقبت­های شخصی افراد شامل مراقبت­های بهداشتی، درمانی و آرایشی، فعالیت­های معنوی نظیر فرایض دینی و فعالیت­های مذهبی، نظافت و استحمام، تفکر و و برنامه­ریزی، خوردن و خوابیدن و استراحت و مواردی از این دست است.

بررسی الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر در این فصل نشان می‌دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی به طور متوسط بیش‌ترین و کم‌ترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به فعالیت‌های خانه‌داری برابر ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه و فعالیت‌های‌ داوطلبانه و خیریه برابر ۲ دقیقه بوده­است. همچنین براساس نتایج مذکور، مردان بعد از نگهداری و مراقبت شخصی بیش‌ترین زمان شبانه‌ روز را به کار و فعالیت‌های شغلی (۴ ساعت و ۵۸ دقیقه) و زنان به فعالیت خانه‌داری (۵ ساعت و ۱۶ دقیقه) اختصاص داده‌اند.

براساس نتایج به دست آمده، افراد شاغل ۱۵ ساله و بیشتر به ‌طور متوسط ۷ ساعت و ۲۳ دقیقه از یک شبانه روز را به کار و فعالیت های شغلی خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که مردان شاغل به‌ طور متوسط  ۷  ساعت و ۴۳ دقیقه و زنان شاغل  ۵ ساعت و ۴۲ دقیقه از شبانه روز را به کار و فعالیت های شغلی خود پرداخته‌اند.

مقایسه نتایج فوق با اطلاعات متناظر در بهار سال ۱۳۸۸ ( به ترتیب ۶ ساعت و ۴۷ دقیقه، ۷ ساعت و ۸ دقیقه و ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه) نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ افراد شاغل نسبت به دوره قبل زمان بیشتری را به کار و فعالیت شغلی اختصاص داده­اند.

الگوی گذران وقت افراد ۱۵ساله و بیش‌تر به تفکیک روزهای تعطیل و غیر تعطیل گویای آن ‌است که افراد در روزهای تعطیل به طور متوسط ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه و در روزهای غیر تعطیل ۳ ساعت و ۳ دقیقه به کار و فعالیت‌های شغلی پرداخته اند.

تاکید بر این نکته ضروری است که این شاخص عمومی و مربوط به کل افراد ۱۵ ساله و بیشتر شاغل و غیر شاغل است و تمام گروه های غیر فعال اعم از محصل، خانه دار، دارای درامد بدون کار را شامل می شود. به همین دلیل ساعات اختصاص یافته این گروه برای کار و فعالیت شغلی در ۲۴ ساعت شبانه روز با افراد شاغل که در بالا اشاره شد متفاوت است.

بررسی فعالیت‌های گذران وقت جوانان ۲۴-۱۵ ساله گویای آن است که این گروه از جوانان در یک شبانه روز به طور متوسط ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه به انجام فعالیت های آموزشی و ۲ ساعت و ۸ دقیقه را به استفاده از رسانه های جمعی اختصاص داده‌اند.

بررسی فعالیت‌های آموزشی افراد باسواد براساس سطوح تحصیلی، گویای آ‌ن است که افراد دارای تحصیلات لیسانس با صرف زمان ۱ساعت و ۵۴ دقیقه بیش‌تر از سایر گروه‌های تحصیلی به فعالیت‌های آموزشی و فراگیری پرداخته‌اند.

بررسی فعالیت‌های گذران وقت افراد حاکی از آن است که افراد با تحصیلات دکترای تخصصی به طور متوسط ۳۲ دقیقه و افراد بی­سواد ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه در یک شبانه روز را به فعالیت‌های مشارکت اجتماعی اختصاص داده­اند.

یافته­های طرح نشان می‌دهد که هر فرد ۱۵ ساله و بیش‌تر به‌ طور متوسط در یک شبانه روز ۱۶ دقیقه به انجام فعالیت های ورزشی و ۱۸ دقیقه به فعالیت های تفریحی، فرهنگی پرداخته‌است. فعالیت های مذکور برای مردان به ترتیب ۲۰ و ۲۵ دقیقه و برای زنان به ترتیب ۱۲ و ۱۳ دقیقه می باشد.

لازم به یادآوری است که چکیده نتایج طرح مذکور به زودی از طریق درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir  در دسترس عموم قرار می­گیرد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.