حسابان وب

کارگران با افزایش شرایط بازنشستگی به شدت مخالفند

0 408

حسابداراپ

 یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد: دولت به جای افزایش زمان بازنشستگی برای جلوگیری از بحران مالی قریب الوقوع در صندوق های بازنشستگی، به راهکارهای موثرتری همچون پرداخت بدهی‌های معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی بیندیشد.


علیرضا حیدری، دبیراتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری در واکنش به بخش هایی از برنامه ششم توسعه که به تازگی با مووضع دشوار شدن شرایط بازنشستگی در رسانه‌ها منتشر شده است، به ایلنا گفت: جامعه کارگری با مکانیسم اجباری افزایش سن و سابقه  بازنشستگی به شدت مخالف است و بدون تردید به آن اعتراض خواهد کرد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند با اعمال نظر کارشناسان مکانیسم‌های تشویقی برای تاخیر در سن بازنشستگی در نظر بگیرد اما الزام صندوق های بازنشستگی به افزایش اجباری سابقه و سن بازنشستگی پذیرفتنی نیست.

وی در تشریح مکانیسم های تشویقی گفت: در این مکانیسم های تشویقی، سالهای مازاد بر سنوات پایه به عنوان درصد تشویقی محاسبه شده و این درصد،  به مستمری بازنشستگی افزوده می شود.

علیرضا حیدری در رابطه با انگیزه های دولت برای اقدام به افزایش زمان بازنشستگی گفت: صندوق های بازنشستگی در آینده ای بسیار نزدیک با بحران مالی جدی روبرو خواهند شد و این پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی؛ راهکاری  است که قرار است از جیب کارگران و به شیوه ای ناعادلانه  این بحران را به تاخیر بیندازد.

فینتو

وی در رابطه با وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی در کشور  گفت: عمده بحران مالی در صندوق های بسته مانند صندوق بازنشستگی فولاد خواهد بود در این صندوق های بسته، که ورودی و منابع مالی جدید ندارند منابع مالی یا توسط دولت و یا توسط منابع داخلی ناشی از سرمایه گذاری تامین می شود.

وی افزود: نه تنها در این صندوق های بسته که هم اکنون نیز با بحران مواجهند، در صندوق های باز مانند صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی که ورودی و منابع جدید هر ساله دارند نیز، بحران قریب الوقوع دور از انتظار نیست.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با راهکارهای موثر جلوگیری از بحران در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت به جای افزایش اجباری سن بازنشتگی باید به پرداخت بدهی های خود به این سازمان بیندیشد و در این امر تعلل نورزد.

وی افزود: تا زمانی که دولت در بودجه عمومی، سهم تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی را نبیند، این سازمان سریعتر از آن چه مقامات فکر می کنند به بحران نزدیک خواهد شد .

حیدری در پایان گفت:  راهکار، دشوار کردن شرایط بازنشستگی و افزایش زمان آن نیست بلکه راهکار موثر تنها یک چیز  است و آن  این است که دولت با جدیت و حساسیت و با نگاه واقع بینانه به تامین اجتماعی بیندیشد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.