نرم افزارحسابداری صدگان

هیچ موضوعی مهمتر از کاهش نرخ سود وجود ندارد

0 494

حسابداراپ

عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اعضای این شورا از رئیس بانک مرکزی می‌خواهند که هرچه زودتر گزارش نرخ سود بانکی را آماده و به شورا ارائه کند، گفت هیچ موضوعی مهمتر از کاهش نرخ سود وجود ندارد.

 

پندار سیستم

محمدرضا پورابراهیمی  با اشاره به جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی با حضور اعضا گفت: قرار بود موضوع نرخ سود بانکی در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد و نهایی شود اما بانک مرکزی گزارش خود را به شورا ارائه نکرد و در اصل این گزارش را آماده نکرده بود.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اعضای شورا از بانک مرکزی خواسته اند که گزارش نرخ سود را هرچه زودتر آماده و به شورا ارائه کند، افزود: شورای پول و اعتبار با جدیت به دنبال کاهش نرخ سود است.

وی اضافه کرد: مهمترین موضوع اقتصادی کشور در حال حاضر همین موضوع کاهش نرخ سود بانکی است و در اصل مهمتر از آن، موضوع دیگری در شرایط فعلی برای پیگیری در اقتصاد وجود ندارد، لذا این موضوع توسط شورای پول و اعتبار پیگیری خواهد شد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بر این اساس از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهیم که هرچه زودتر گزارش بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را نهایی و برای بررسی و تصمیم نهایی به شورا ارائه کند.

وی، یکی دیگر از موضوعات مهم نظام بانکی را بحث تامین مالی بین بانکی و سود آن ذکر کرد و گفت: سود تامین مالی بازار بین بانکی از ۲۹ به ۲۱ درصد کاهش یافته و این اقدام در کنار پیگیری ساماندهی بازار غیر متشکل پولی به طور همزمان مورد اهمیت است.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار موضوع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را نیز پیگیری می‌کند تا در نهایت با تمامی این اقدامات مسیر برای کاهش نرخ سود همواره شود.

منبع: مهر


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.