نرم افزارحسابداری صدگان

ضرورت استقرار نظام نوین حسابداری دولتی در ایران

0 843

حسابداراپ

دفتر مطالعات بخش عمومي معاونت پژوهش‎هاي اقتصادي مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی گزارش «ضرورت استقرار نظام نوین حسابداری دولتی در ایران» را منتشر کرد.

 
گزارش ضرورت استقرار نظام نوین حسابداری دولتی در ایران از سوی دفتر مطالعات بخش عمومي معاونت پژوهش‎هاي اقتصادي مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در این گزارش پس از تعریف حسابداری دولتی و انواع مبانی حسابداری، نگاهی اجمالی به سير تطور حسابداری دولتی در ایران شده است. این گزارش در ادامه به بررسی فرآیند تغيير به نظام نوین حسابداری در دنيا می‎پردازد و رویكردها و عوامل مؤثر بر گذار به حسابداری تعهدی را تشریح می‎کند. در پایان این گزارش، ساختار نظام حسابداری دولتی در ایران و ضرورت تغيير به نظام نوین مالی تبیین می‎شود.
در نتيجه‎گيری این گزارش تصریح شده است، بروز بحرانهای مالی و اقتصادی در دهه‎های اخير و نارسایی‎های نظام حسابداری دولتی در ارائه اطلاعات دقيق و به‎موقع برای تصميم‎گيری و پاسخ‎خواهی شهروندان سبب شده است تا تحقيقات گسترده‎ای در زمينه تغيير نظام حسابداری در بخش عمومی صورت گيرد. براساس نتایج بررسی‎ها، برخی کشورهای توسعه یافته آنگلوساکسون، اتحادیه اروپا، اروپای مرکزی و شرقی و برخی کشورهای درحال توسعه در سایر نقاط جهان در دو دهه اخير اقداماتی برای تغيير نظام مالی مبتنی بر روش تعهدی را در پيش گرفته‎اند. مجامع بين‎المللی و حرفه‎ای نيز کشورها را به استقرار نظام نوین مالی بخش عمومی ترغيب می‎کنند.

پندار سیستم

ایران ازجمله کشورهای درحال توسعه است که ضرورت تغيير را درک کرده است. تجربه تغيير نظام حسابداری در بخش عمومی، شهرداری‎ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در دهه اخير و شناخت آثار مثبت آن در شفافيت مالی و مسئوليت پاسخگویی می‎تواند کمک مؤثری برای تغيير نظام مالی در دولت و واحدهای تابعه باشد. اگرچه تجربيات دیگر کشورها نيز الگویی مناسب برای گذار موفق در این مسير است. در این راستا با تغيير در قوانين و تصویب مفاهيم نظری و برخی استانداردهای بخش عمومی توسط کميته تدوین استانداردهای دولتی زمينه تغيير مهيا شده است. اما با توجه به عظمت پروژه تغيير نظام مالی در دولت و واحدهای تابعه عزم ملی و حمایت همه‎جانبه الزم است درحالی که برای این تغييرسازمانی متناسب با جایگاهی رفيع، کارکنانی مجرب و خستگی ناپذیر برای برنامه‎ریزی، اجرا، نظارت و هدایت عمليات باید پيش‎بينی شود، تا در کوتاه‎ترین زمان بتوان این تحول بزرگ را با موفقيت سپری کرد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.