حسابان وب

تحقق ۸۳ درصدی اهداف مالیاتی بودجه ۹۴

0 332

حسابداراپ

عسکری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره سیاست های مالیاتی بودجه ۹۵ گفت: اگرچه پیش بینی های اعداد مالیاتی بودجه هنوز نهایی نشده است اما به طور قطع درآمدهای مالیاتی سال آینده از امسال بالاتر نخواهد بود.


فینتو

وی افزود: در پیش نویس بودجه سال ۹۵ کل کشور پیش بینی رشد مالیات ها از پیش بینی رشد امسال کمتر است که البته به مفهوم کاهش عدد قدر مطلق مالیات ها نیست و تنها میزان رشد آن کمتر خواهد بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون که هشت ماه از سال می گذرد، ۸۳ درصد اهداف مالیاتی بودجه ۹۴ محقق شده و این نشان می دهد سازمان امور مالیاتی براساس نبض اقتصاد، مالیات دریافت کرده است.
وی در ادامه درباره نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ نیز گفت: قرار نیست برای بودجه سال ۹۵ عدد مالیات برارزش افزوده افزایش یابد؛ بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان چیزی خواهد بود که اکنون اعمال می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر حذف موانع مالیاتی در قالب ۲ هزار قانون شناخته شده زائد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: رشد درآمدهای مالیاتی امسال به زور به ۱۰ درصد خواهد رسید؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی خود را با شرایط رکودی تطبیق داده و براساس آن مالیات دریافت کرده است.
وی ادامه داد: اگر اصناف کمتر فروخته باشند، کمتر هم مالیات داده اند و ما مالیات اضافه از هیچ یک از فعالان اقتصادی دریافت نکرده ایم.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.