حسابان وب

به بازنگری در شیوه های جمع آوری مالیات نیازمندیم

0 545
آکادمی محسن قاسمی

چه دلیلی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از بخش شفاف اقتصاد یعنی بخش تولید در شرایط رکود وجود دارد؟ 


محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن وتجارت معتقد است اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در نظام مالیاتی و شیوه های جمع آوری مالیات است.

فکر می کنید افزایش درآمدهای دولت از ناحیه مالیات چه اثری بر فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط رکود خواهد داشت؟ 

در شرایط رکود واقعا چه دلیلی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از بخش شفاف اقتصاد یعنی بخش تولید وجود دارد؟ بخش تولید، بیشترین آسیب را از رکود متحمل شده و هنوز این رکود از اقتصاد ایران نرفته اما دولت به این بخش فشار می آورد تا مالیات بیشتری بپردازد. افزایش درآمدهای دولتی از مالیات بخش تولید نسبت به بخش خدمات یا شبه دولتی افزایش چشم گیری داشته و این درحالی است که ما در اقتصاد کشور، نهادها و بنیادهایی داریم که مالیاتی نمی پردازند و  در اقتصاد ایران بصورت غیرشفاف فعالیت می کنند. نمی توان از ۸۰ درصد از اقتصاد کشور مالیات نگرفت.

فینتو

*سازمان مالیاتی باید چه رویه ای را برای اخذ مالیات از بخش تولید در دوران رکود در پیش بگیرد؟ آیا اصلا نباید از بخش تولید در این دوره مالیات گرفت؟

ببینید، بخش تولید مخالف پرداخت مالیات نیست اما نظام مالیاتی ما مشکل دارد و کارآمد نیست. دولت نمی تواند تمام بار افزایش درآمدهای مالیاتی اش را روی گرده تولید سوار کند. نمی توان همه این مالیات را از تولید گرفت باید سراغ بخش های دیگر هم رفت. ما چند میلیون واحد صنفی داریم اما هیچ کدام صندوق ندارند. قرار برود مالیات بر ارزش افزوده به شیوه دیگری گرفته شود و متوجه توزیع کنندگان باشد اماباز بار آن بر دوش واحدهای تولیدی افتاد. متاسفانه صدای واحدهای تولیدی هم در نیامد چون صدایی وجود ندارد. تنها هدف بخش تولید این است که زنده بماند و خودش را به یک آدم عاقل برساند و بگوید من دارم می میرم. شرایط الان برای بخش تولید سخت شده  و سازمان مالیاتی در این مورد انصاف را رعایت نمی کند.

*به نظر شما چه راه حلی در این شرایط وجود دارد؟ فکر می کنید باید چه کرد؟ 

ما به تغییر نگاه در حوزه های مختلف نیاز داریم از جمله در حوزه مالیات این شیفت پارادایمی ضروری است. ما نیاز داریم که صندوق های هوشمند در اصناف برقرار باشد و این صندوق ها کسی را قرار نیست آزار بدهد. در یک نظام مالیاتی کارآمد کسی که بیشتر خرید می کند بیشتر باید مالیات بدهد و این مسئله ای است که در بیشتر کشورهای دنیا  مورد پذیرش است و ما از معدود کشورهایی هستیم که هنوز به این مرحله نرسیدیم. کسانی که قدرت خرید بیشتری نسبت به طبقات کم درآمد و متوسط جامعه دارند باید مالیات بیشتری بدهند. کسانی هستند که ۲۰۰ هزارتومان خرج لباس می کنند یکی هم هست که  ۱۰ میلیون تومان خرج می کند. مسلما نفر دوم باید دو میلیون هم مالیات بدهد. مالیات باید با توجه به این روش گرفته شود نه اینکه پا روی خرخره تولید کننده بگذارند و به این بهانه که باید امسال درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند، پس تو باید مالیات بیشتری بدهی. نیازمند بازنگری جدی در این حوزه هستیم و باید نظام مالیاتی کارآمدی داشته باشیم که لزوم وجو آن در شرایط رکود، قوت بیشتری به خود می گیرد.

منبع: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.